Sponsra en sida

Du kan sponsra en sida så att den alltid hamnar överst i sökresultatet när någon söker med vissa ord eller fraser som du angett. Exempelvis kan du rekommendera en sida om friskvård genom att ange sökordet friskvård och en titel, länk samt beskrivning av webbsidan. Efter att du sparat din sponsrade länk kommer en sökredaktör att granska den innan den kan aktiveras.

Skapa sponsrad länk

Titel Scope Aktiv? Beskrivning Epost Länk
1 2 3 4 5 >
Basala hygien- och klädregler VGIntrasu Ja
Lär dig mer om vilka basala hygien-och klädregler som gäller. Mätningar av följsamheten av basala hygien- och klädregler är en naturlig del av sjukhusets egenkontroll. Mätningarna ska göras kontinuerligt en gång i månaden och rapporteras in i rapporteringssystemet. Länkar till instruktion och formulär för mätning finns på sidan.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Kvalitet/Patientsakerhet-2/VRISS/
Resor och personaltransporter VGIntra Ja
Regionservice hjälper dig så att du på bästa sätt kan förflytta dig mellan sjukhusen eller åka på tjänsteresa.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/resor
Lediga jobb i Västra Götalandsregionen VGIntra Ja
Här kan du söka fram alla lediga jobb i Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/tjanster-och-verktyg/Lediga-jobb/
Dokumenthantering i Västra Götalandsregionen VGIntra Ja
Det finns flera system för dokumenthantering och här kan du lära dig mer om dem, och hur du väljer mellan dem: • Barium- ett system med fokus på stöd för verksamhetstyrning och hantering av dokumentation och processer kopplat till den. • Alfresco- ett enklare system för samarbete i olika grupperingar inom regionen. • Canea- ett projektverktyg som ersätter Antura.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/IT/Jag-vill-ha-hjalp/System/Dokumenthantering/
Västfastigheter VGIntra Ja
Du kommer till Västfastigheters webbplats.
E-postadress http://vastfast.vgregion.se/sv/Vastfastigheter2/Vastfastigheter/
Patientnämnden VGRegion Ja
Här hittar du Patientnämndens externa webbplats. Hit kan du vända dig om du har frågor, synpunkter, klagomål eller förslag när det gäller hälso- och sjukvård, folktandvård eller vården i kommunen.
E-postadress http://www.vgregion.se/patientnamnden
Laboratoriemedicin VGIntrasu Ja
Laboratoriemedicins interna webbplats, den gemensamma startsidan för de laboratoriemedicinska verksamheterna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade-4/Verksamheter/Laboratoriemedicin/
Gastronomen VGIntra Ja
Område Måltider producerar kvalitetssäkrad och specialanpassad patientkost samt erbjuder café- och restaurangtjänster till personal och besökare inom sjukvården.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Regionservice/tjanster/Restaurang_cafe/
Medarbetare VGIntrasas Ja
På medarbetarsidorna finns information som berör din anställning vid SÄS. Mycket handlar om fakta kring lön, lagar och avtal, förmåner, försäkringar och liknande.
E-postadress http://intrasas.vgregion.se/sv/SIW/Medarbetare/
Projektverktyget Canea VGIntra Ja
Här finns information om Västra Götalandsregionens projektverktyg- Canea och projektmodellen Projektilen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/projekt/Canea/
MedControl PRO VGIntra Ja
Här loggar du in i MedControl PRO.
E-postadress http://medcontrol.vgregion.se/medcontrol/
Miljöarbete i Västra Götalandsregionen VGIntra Ja
Alla anställda har ett personligt ansvar för att värna om miljön enligt Västra Götalandsregionens gemensamma interna miljöpolicy. Ett framgångsrikt eget miljöarbete skapar också trovärdighet i vårt utvecklingsarbete med externa samarbetspartner som kommuner och näringsliv.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Miljo/
Konstenheten VGIntra Ja
Du kommer till Konstenheten som är en del av Västfastigheter sedan den 1 januari 2011.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/tjanster-och-verktyg/Konst-pa-arbetsplatsen/
Lediga jobb i Västra Götalandsregionen VGRegion Ja
Här kan du söka fram alla lediga jobb i Västra Götalandsregionen.
E-postadress https://vgregion.mynetworkglobal.com/what:findjob/
Kirurgmottagning VGRegionsu Ja
På Kirurgmottagningen bedrivs öppenvård och dagvård inom bröstkirurgi, endokrinkirurgi och kirurgi i övre magtarmkanalen. Vi har också öppenvård för akutkirurgi och trauma.
E-postadress http://www.sahlgrenska.se/su/kirurgmottagning
Klinisk genetik VGIntra Ja
Klinisk genetik utför diagnostik och genetisk vägledning vid ärftliga sjukdomar och ger i första hand service till Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade-4/Verksamheter/Laboratoriemedicin/Verksamheter/Klinisk-genetik/
Privera VGRegion Ja
Inloggning till ersättningssystemet för privata vårdgivare.
E-postadress https://privera.vgregion.se/
Vision telefonkatalogen VGIntrasas Ja
Här söker du efter telefonnummer till medarbetare på SÄS. Du kan även koppla din telefon via verktyget.
E-postadress http://vgcl0077e/login.whtml
Medicinska biblioteken VGIntrasu Ja
På bibliotekets webbplats hittar du bl.a. tidskrifter och databaser. Sök i E-biblioteket.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/su/bibliotek
Angereds närsjukhus VGRegion Ja
Angereds närsjukhus webbplats.
E-postadress http://www.angeredsnarsjukhus.se/sv/Angereds-narsjukhus1/Angereds-Narsjukhus/
Regionservice VGIntra Ja
Startsida för Regionservice
E-postadress http://regionservice.vgregion.se
Miljöarbete i Västra Götaland VGRegion Ja
Västra Götalandsregionen ska främja miljödriven näringslivsutveckling i Västra Götaland och samtidigt vara ett föredöme genom sitt interna miljöarbete.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/
Regionens hus VGIntra Ja
Här hittar du information om Regionens hus. Regionens hus finns på sex orter i Västra Götaland: Borås, Göteborg, Mariestad, Skövde, Uddevalla och Vänersborg.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/organisationen/Har-finns-vi/
Cognos VGIntra Ja
Här kan du logga in i Cognos.
E-postadress http://segotn2807.vgregion.se/cognos8/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=xts.run&m=portal/main.xts&startwel=yes
Logotyp och logotyparkiv VGIntra Ja
Information om Västra Götalandsregionens logotyp och länk till logotyparkivet.
E-postadress http://www.vgregion.se/visuellprofil/logotyp