Sponsra en sida

Du kan sponsra en sida så att den alltid hamnar överst i sökresultatet när någon söker med vissa ord eller fraser som du angett. Exempelvis kan du rekommendera en sida om friskvård genom att ange sökordet friskvård och en titel, länk samt beskrivning av webbsidan. Efter att du sparat din sponsrade länk kommer en sökredaktör att granska den innan den kan aktiveras.

Skapa sponsrad länk

Titel Scope Aktiv? Beskrivning Epost Länk
< 1 2 3 4 5 >
Hygienkörkort VGIntra Ja
Här kan du testa dina kunskaper i grundläggande hygien och skaffa dig ett Hygienkörkort.
E-postadress http://hygienkk.vgregion.se/
EPiServer VGIntra Ja
På denna sida finner du inloggning till samt information om EPiServer som används för att bygga webbsidor i Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/IT/Jag-vill-veta-mer-om-ISIT-i-VGR/Objekt--objektsidor/Digitala_medier/System/EPiserver/
Diarium VGIntra Ja
I diariet kan man söka efter brev och offerter mm som skickats till Västra Götalandsregionen. Man kan också söka bland dokument och handlingar som verksamheterna själva skapat till exempel brevsvar, offertsvar, rapporter, protokoll mm.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/diarium
Kvinnosjukvård VGIntrasu Ja
Kvinnosjukvården inom Sahlgrenska Universitetssjuhuset inkluderar obstetrik, gynekologi och reproduktionsmedicin.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade-1/Verksamheter/Kvinnosjukvard/
Smittskyddsenheten VGIntra Ja
Smittskyddsenheten arbetar för att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.
E-postadress http://www.vgregion.se/smittskydd
Konferenslokaler VGIntra Ja
Här hittar du interna konferenslokaler i Västra Götalandsregionens regi.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/tjanster-och-verktyg/Konferenslokaler/
Lön VGIntra Ja
Här hittar du information om lön.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/sv/Regionservice/Tjansteutbud/lon-pension/Lon/
HR-direkts huvudsida VGIntrasas Ja
HR-direkt är en telefon och mailtjänst som är till för att hjälpa dig som chef eller medarbetare att snabbare få hjälp med personal- och avtalsfrågor
E-postadress http://intrasas.vgregion.se/sv/SIW/Medarbetare/Undersida-12/?id=385265
Organisationen VGIntra Ja
Här hittar du information om Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/organisationen/
Juridik VGIntra Ja
En övergripande sida om ämnesområdet juridik, med länkar till exempelvis juridiska PM, personuppgiftsombud och kontaktinformation.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Juridik/
Skaraborgs sjukhus VGIntra Ja
Skaraborgs sjukhus webbplats
E-postadress http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/
Sjuktransporter VGIntra Ja
Välkommen till Västra Götalandsregionens webbsida för sjuktransporter. Här hittar du fakta, riktlinjer, beställningsråd och svar på vanliga frågor. Vi kommer också att publicera aktuell driftsinformation för liggande sjuktransporter.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Sjuktransport/
Personal VGIntra Ja
Regiongemensam webbplats för område Personal.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Personal/
Medarbetarsidan för VGR VGIntra Ja
Här är en regiongemensam sida för medarbetarfrågor som t ex blanketter för reseersättning, bildskärmsglasögon eller terminalglasögon, sjukvårdsersättning, inloggning till Heroma självservice, pension och andra förmåner som medarbetare.
E-postadress http://www.vgregion.se/medarbetarsidan
E-post VGIntra Ja
Här kan du logga in till e-posten Outlook Web App (OWA).
E-postadress https://webmail.vgregion.se
Diabetesprocessen VGIntraSkaS Ja
Information om diabetesprocessen vid Skaraborgs Sjukhus
E-postadress http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/Stodfunktioner/Processer/Diabetesprocessen/
VGR IT VGRegion Ja
Information om Västra Götalandsregionens IT-organisation VGR IT.
E-postadress http://www.vgregion.se/it
Hematologimottagning Sahlgrenska sjukhuset VGRegionsu Ja
Här hittar du information om Hematologimottagningen på Sahlgrenska sjukhuset.
E-postadress http://www.sahlgrenska.se/su/hematologimottagning-sahlgrenska
Feriepraktik eller sommarjobb VGRegion Ja
Västra Götalandsregionen erbjuder gymnasieungdomar praktikplatser som inom hälso- och sjukvård, tandvård, naturbruksgymnasier, folkhögskolor, fastighetsförvaltning, kollektivtrafik, kultur, teknik, administration och olika serviceyrken som städ, kök, tvätteri och vaktmästeri.
E-postadress http://www.vgregion.se/feriepraktik
Parkeringstillstånd på område 6 VGIntrasuomrsex Ja
Här hittar du information parkeringstillstånd och vilka kontaktpersoner som finns för respektive verksamhet på område 6.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade-6/Sakerhet/Parkeringstillstand/
Melior på Sahlgrenska Universitetssjukhuset VGIntrasuomrsex Ja
Här hittar du information gällande Melior för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/IT1/System/Vardrelaterade-system/Melior---Elektronisk-patientjournal1/
HLR-Centrum på område 6 VGIntrasuomrsex Ja
Här hittar du information om HLR-utbildning och själva enheten HLR-Centrum.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade-6/Verksamheter/Ambulans-och-prehospital-akutsjukvard/Enheter/HLR-Centrum/
Sahlgrenska Universitetssjukhuset VGIntra Ja
Sahlgrenska Universitetssjukhusets interna webbplats.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/su/
Logotypearkiv VGRegion Ja
I Västra Götalandsregionens logotypearkiv finns logotyper för regionens verksamheter.
E-postadress http://www.vgregion.se/visuellprofil/logotyp
Regionkalender VGIntra Ja
Regionkalendern är gjord för exponering av evenemang på Västra Götalandsregionens webbplatser både i stort och smått.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/tjanster-och-verktyg/Regionkalendern/