Sponsra en sida

Du kan sponsra en sida så att den alltid hamnar överst i sökresultatet när någon söker med vissa ord eller fraser som du angett. Exempelvis kan du rekommendera en sida om friskvård genom att ange sökordet friskvård och en titel, länk samt beskrivning av webbsidan. Efter att du sparat din sponsrade länk kommer en sökredaktör att granska den innan den kan aktiveras.

Skapa sponsrad länk

Titel Scope Aktiv? Beskrivning Epost Länk
< 1 2 3 4 5 >
Personalparkering VGIntra Ja
Parkeringsmöjligheter för anställda i Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/tjanster-och-verktyg/Parkering/
E-journal AmbuLink VGIntra Ja
AmbuLink är Västra Götalandsregionens regiongemensamma e-journalsystem för ambulanssjukvården. Denna webbsida ska vara ett lättillgängligt stöd för all ambulanspersonal som dagligen arbetar med AmbuLink.
E-postadress http://www.vgregion.se/ambulink
Friskvård och hälsa på Sahlgrenska Universitetssjukhuset VGIntrasuomrsex Ja
Hät hittar du information om friskvård för dig som medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/HR-portalen/Arbetsmiljo-och-halsa/Friskvard-och-halsa/
Telefonkatalog och växlar VGIntra Ja
Här kan du söka i samtliga fyra telefonkataloger som finns i regionen samt hitta kontaktuppgifter till de växlar som finns.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/telefonkataloger
Dam VGIntra Ja
Här kan du logga in i Dam.
E-postadress http://palvxl01.vgregion.se/dam.html
Sambo VGIntra Ja
Här loggar du in i bokningssystemet Sambo.
E-postadress http://sambo.vgregion.se/
Västfastigheter VGRegionvastfastigheter Ja
Västfastigheters webbplats.
E-postadress http://vastfast.vgregion.se/vastfastigheter
Hälsan & arbetslivet VGIntra Ja
Här hittar du information om Hälsan & arbetslivet.
E-postadress http://intra.vgregion.se/halsan
Heroma RH support VGIntrasuomrsex Ja
Här hittar du som chef eller Heromarapportör information om Heroma Resurshantering (RH). Det finns kontaktinformation till RH support.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/rh_support
Mänskliga rättigheter VGRegion Ja
Kort och enkel information om statens, landstingens och kommunernas ansvar för mänskliga rättigheter, vilka juridiskt bindande regelverk som gäller och vad som gäller specifikt för Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Enheten-for-rattighetsfragor/Manskliga-rattigheter/
Chefsplatsen VGIntra Ja
Chefsplatsen riktar sig till alla chefer i Västra Götalandsregionen och innehåller material som kan ge stöd i chefsrollen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/Chefsplatsen/
Kungälvs sjukhus VGIntra Ja
Här hittar du Kungälvs sjukhus intranät.
E-postadress http://kungalvssjukhus.vgregion.se/sv/Kungalvs-sjukhus/
Utbildning för specialistläkare- Medicinska kompetensutvecklingsrådet VGRegion Ja
Här är en samlingssida med länkar till olika utbildningsområden för specialistläkare. Medicinska kompetensutvecklingsrådet i Västra Götalandsregionen har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/Fortbildning-for-specialister/
Mänskliga rättigheter VGIntra Ja
Kort och enkel information om statens, landstingens och kommunernas ansvar för mänskliga rättigheter, vilka juridiskt bindande regelverk som gäller och vad som gäller specifikt för Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/manskliga-rattigheter
Konferens VGIntraPrimarvarden Ja
Här hittar du information om konferens/mötesbokning för Närhälsan
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Primarvarden/Administrativa-rutiner/Kansliavdelningen/Moten--Konferens/
Habilitering & Hälsa VGIntra Ja
Här hittar du Habilitering & Hälsa's intranät.
E-postadress http://hoh.vgregion.se/sv/habilitering-och-halsa/
Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum VGIntra Ja
Här hittar du information om Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Krisberedskap-och-sakerhet/PKMC/
HTA, Health Technology Assessment- centrum VGRegion Ja
Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. HTA-centrum är en regional stödorganisation som hjälper till med verksamhetsbaserad HTA.
E-postadress http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/HTA-centrum/
Särnär Barn och Vuxna VGIntra Ja
Särnär Barn och Vuxna hjälper patienter med behov av särskild näring. Särnär samordnar upphandling av nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör för den öppna vården.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Regionservice/tjanster/Centrum-for-Lakemedelsnara-produkter/Enteral-nutrition/
Patientsäkerhet VGIntra Ja
Här hittar du information om Patientsäkerhet.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Juridik/a/Patientsakerhet/
Mallar VGIntra Ja
Här har vi samlat PowerPoint och Wordmallar med den grundläggande logotypen (Västra Götalandsregionen) och den internationella (Region Västra Götaland) logotypen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/tjanster-och-verktyg/Mallar/
Särnär Barn och Vuxna VGRegion Ja
Särnär Barn och Vuxna hjälper patienter med behov av särskild näring. Särnär samordnar upphandling av nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör för den öppna vården.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Regionservice/tjanster/Centrum-for-Lakemedelsnara-produkter/Enteral-nutrition/
Patientnämnden VGIntra Ja
Här hittar du Patientnämndens externa webbplats. Hit kan du vända dig om du har frågor, synpunkter, klagomål eller förslag när det gäller hälso- och sjukvård, folktandvård eller vården i kommunen.
E-postadress http://www.vgregion.se/patientnamnden
VGR IT VGIntra Ja
Här får du hjälp med att lösa problem, hitta lathundar och registrera ärende. Du kan beställa behörigheter, produkter och tjänster eller projekt och uppdrag. Det finns också information om VGR IT.
E-postadress http://intra.vgregion.se/IT
SUturen VGIntra Ja
Här hittar du information om SUturen.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/sv/Regionservice/Tjansteutbud/resor-personaltransporter/busslinjer/SUturen/