Sponsra en sida

Du kan sponsra en sida så att den alltid hamnar överst i sökresultatet när någon söker med vissa ord eller fraser som du angett. Exempelvis kan du rekommendera en sida om friskvård genom att ange sökordet friskvård och en titel, länk samt beskrivning av webbsidan. Efter att du sparat din sponsrade länk kommer en sökredaktör att granska den innan den kan aktiveras.

Skapa sponsrad länk

Titel Scope Aktiv? Beskrivning Epost Länk
< 2 3 4 5 6 >
Konstenheten VGIntra Ja
Här hittar du Konstenhetens webbplats.
E-postadress http://vastfast.vgregion.se/sv/Vastfastigheter2/Vastfastigheter/Om-oss/Organisation1/Konstenheten21/
Mina vårdkontakter VGIntra Nej
Här hittar du information om Mina vårdkontakter.
E-postadress http://intra.vgregion.se/minavardkontakter
Heroma självservice VGIntra Ja
Här kan du logga in till Heroma självservice.
E-postadress https://sjalvserviceheroma.vgregion.se/VGR_PP01/Sjalvservice/login.aspx
Läkemedel VGRegionVardgivarwebben Ja
Information och nyheter inom läkemedelsområdet, läkemedelsrekommendationer och riktlinjer från Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/
Alla teman VGRegionsu Ja
Lista alla temasidor
E-postadress https://www.sahlgrenska.se/min-berattelse/alla-berattelser/?t=6
HR- och Löneservice VGIntra Ja
Här hittar du information om HR- och Löneservice. Vårt uppdrag är att leverera en servicefunktion gällande: löneadministration, lokal systemförvaltning och pensionsadministration.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/sv/Regionservice/Om-Regionservice/Organisation/Administrativt-Centrum/Loneservice/
Alla berättelser VGRegionsu Ja
En förteckning över alla bidrag under rubriken "Min berättelse"-
E-postadress https://www.sahlgrenska.se/min-berattelse/alla-berattelser/?t=2
Väntetider i vården VGRegion Ja
Sidan ger tips på vart du kan vända dig för att få information om väntetider till mottagningar, behandlingar och undersökningar på sjukhus i Västra Götalandsregionen. Sidan har också en länk till Väntetider i vården. I första hand ska du vända dig till din läkare eller mottagning och i andra hand till de verksamheter som listas på sidan.
E-postadress http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Vantetider-i-varden-i-Vastra-Gotaland/
Kontaktpunkten VGIntra Ja
Här hittar du Kontaktpunktens webbplats.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Ledning/Gemensam-administration/Kontaktpunkten/
Fri tandvård för barn och ungdomar VGRegion Ja
Barn och ungdomar som är skrivna i Västra Götaland har fri tandvård till och med det år de fyller 24 år. På sidan finns länkar till mer information med blanketter du behöver för att välja tandvårdsklinik eller tillfälligt avstå från den fria tandvården.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/Tandvardsenheten/For-dig-mellan-3-och-24-ar/
Studierektorsenhet primärvård VGRegionPV Ja
Studierektorsenhetens information och länkar till de lokala studierektorsenheterna.
E-postadress http://www.narhalsan.se/sv/startsida/For-Vardgivare/Studierektorsenheten/
Studierektorsenhet primärvård VGIntraPrimarvarden Ja
Studierektorsenhetens information och länkar till de lokala studierektorsenheterna.
E-postadress http://www.narhalsan.se/sv/startsida/For-Vardgivare/Studierektorsenheten/
Folktandvårdens intranät - FIOL VGIntra Ja
FIOL är Folktandvårdens intranät.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Folktandvarden/
Folktandvården i Västra Götaland VGRegion Ja
På Folktandvårdens webbplats kan du boka om din tid, få prisuppgifter, hitta din mottagning mm.
E-postadress http://www.vgregion.se/ftv
Inloggning till Weblord VGIntra Ja
Weblord är ett system inom Västfastigheter för att göra felanmälan och beställning. Du loggar in till Weblord här.
E-postadress https://weblord3.vgregion.se
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus VGRegion Ja
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ligger på Östra sjukhusets område. Du hittar länkar till avdelningar och mottagningar på sidan.
E-postadress http://www.sahlgrenska.se/barnsjukhuset
Tolkverksamheten VGRegion Ja
Här hittar du information om tolkverksamheten.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Habilitering--Halsa/Tolk1/
1177 VGIntra Ja
Här hittar du 1177.se där du kan få råd och kunskap om hälso- och sjukvård, anonymt ställa frågor och få ett personligt svar från läkare eller sjuksköterskor, leta vård i hela Sverige och använda lokala e-tjänster för att kontakta vården.
E-postadress http://www.1177.se/Vastra-Gotaland
Depåvaror/förbrukningsmaterial VGIntra Ja
Regionservice hanterar depåvaror och förbrukningsmaterial åt hela Västra Götalandsregionen. Vi ha en servicefunktion som kan hjälpa dig med dina beställningar.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/depa
Beställa visitkort och korrespondenskort VGIntra Ja
Här kan du beställa visitkort och korrespondenskort.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Regionservice/tjanster/Regiontryckeriet/Bestallning-av-visitkort-och-korrespondenskort/
Utbildningscentrum VGRegionRNSkund Ja
Utbildningscentrum erbjuder utbildningar som följer regionens regelverk och policys.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/utbildningscentrum
Sekretess VGIntra Ja
Här hittar du information om sekretess.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Juridik/a/Sekretess/
VPN - Fjärranslutning VGRegionRNSkund Ja
Fjärranslutning möjliggör att du kan få tillgång till Västra Götalandsregionens datanätverk (VGRnet) när du befinner dig utanför VGRnet. Vi erbjuder även VPN till externa/leverantörer och ansökan ska i dessa fall godkännas av respektive systemägare/uppdragsgivare inom Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/vpn
Internpost VGIntra Ja
Här kan du söka i internpostens databas och se vart postturerna går.
E-postadress http://cf.vgregion.se/cfm/internpost/
Ekonomiservice VGRegionRNSkund Ja
Regionservice levererar tjänster inom ekonomi och uppföljning: ekonomihantering av regiongemensamma system så som Jeeves och Fleas, budget och uppföljning, kund- och leverantörsfakturahantering, likvidhantering, patientfakturering, redovisning, sjukresor
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/ekonomi