Sponsra en sida

Du kan sponsra en sida så att den alltid hamnar överst i sökresultatet när någon söker med vissa ord eller fraser som du angett. Exempelvis kan du rekommendera en sida om friskvård genom att ange sökordet friskvård och en titel, länk samt beskrivning av webbsidan. Efter att du sparat din sponsrade länk kommer en sökredaktör att granska den innan den kan aktiveras.

Skapa sponsrad länk

Titel Scope Aktiv? Beskrivning Epost Länk
< 3 4 5 6 7 >
Transport VGIntra Ja
Här hittar du information om Regionservice transporttjänster som innefattar både transporter inom sjukhus och transporter mellan Västra Götalandsregionens verksamheter. I tjänsteområdet ingår även flyttservice, miljö- och återvinning, post och säkerhet.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/transporter
Marknadsplatsen VGRegion Ja
Den här sidan vänder sig till dig som leverantör och extern kund. Här hittar du all information kring Produktkatalogen och Marknadsplatsen.
E-postadress http://www.vgregion.se/marknadsplatsen
Marknadsplatsen VGIntra Ja
Detta är Marknadsplatsens hemsida. Här hittar du utbildningsguider, tips och råd, nyheter och andra saker som är bra att veta. Det är din ingång till Marknadsplatsen, ditt beställningssystem.
E-postadress http://intra.vgregion.se/marknadsplatsen
Skyddade personuppgifter VGIntra Ja
Här hittar du information om skyddade personuppgifter.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Juridik/a/Skyddade-personuppgifter/
Vårdgaranti VGIntra Ja
Här hittar du information om vårdgarantin.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Halso---sjukvard/Vardgaranti/
Södra Älvsborgs sjukhus VGIntra Ja
Här hittar du Södra Älvsborgs sjukhus intranät.
E-postadress http://intrasas.vgregion.se/sas
Kom & Gå VGIntra Ja
Här kan du logga in i Kom & Gå.
E-postadress https://komoga.vgregion.se/VGR_PP01/Komoga/
Fleas VGIntra Ja
Här hittar du inloggning och information om Fleas.
E-postadress http://fleas.vgregion.se/FleasWeb/SignInPage.aspx?ReturnUrl=%2fFleasWeb%2fdefault.aspx
Utbildning VGIntra Ja
Här hittar du de kurser som UtbildningsCentrum erbjuder.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/utbildningscentrum
Konsulttjänster VGRegionRNSkund Ja
Konsulttjänster och projektledare tillhandahålls från Regionservice inom flera områden exempelvis: IT projekt och uppdrag, Upphandling, Ekonomi, HR konsulter (endast vissa förvaltningar), Projektledning och verksamhetsutveckling, Projektportföljsstyrning.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/konsulttjanster
Patientmåltider VGRegionRNSkund Ja
Regionservice levererar patientmåltider till Västra Götalandregionens sjukhusförvaltningar.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/patientmaltider
Sårwebben VGRegion Ja
Sårwebben finns för att vägleda och lära vårdpersonal bedöma och ta hand om patienter med svårläkta bensår, trycksår och/eller risk för trycksår. Sårwebben är publicerad av Bensårscentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.
E-postadress http://www.vgregion.se/skassarwebben
ELVIS/SURF/RO VGIntra Ja
Regional sida där samlad information om kontaktpersoner, lathundar, manualer, kodverk för ELVIS, RO och SURF finns.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/ELVIS/
Regionala medicinska riktlinjer VGRegion Ja
Här hittar du regionövergripande vårdprogram och riktlinjer.
E-postadress http://www.vgregion.se/medicinskariktlinjer
Hjälp med TjänsteID-kort VGRegion Ja
Här finns informaion om TjänsteID-service som innebär att vi hjälper våra kunder bl a med fotografering, beställning och utlämning av TjänsteID-kort.
E-postadress http://www.vgregion.se/tjansteidservice
verksamhetsanalys VGIntraKoncernkontoret Nej
Här hittar du aktuell statistik och analys om hälso-och sjukvård. Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, som till exempel medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens syn på sjukvården, samt kostnader och resurser.
E-postadress http://analys.vgregion.se/verksamhetsanalys
Bokningsbyrån - Konferensadministration VGIntra Ja
Här hittar du Bokningsbyrån, din interna mötes- och konferensexperter!
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/sv/Regionservice/Tjansteutbud/konferens-utbildning/Konferensadministration/
Servicedistrikt VGIntra Ja
Regionservice Servicedistrikt erbjuder verksamhetsnära servicetjänster till Västra Götalandsregionens verksamheter, förvaltningsinterna kunder och till viss del externa kunder.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/sv/Regionservice/Om-Regionservice/Organisation/Narservice/?forvaltningID=35946&whatToKnow=2
VPN - Fjärranslutning VGIntra Ja
Här hittar du information om VPN, vilket möjliggör att du kan få tillgång till Västra Götalandsregionens datanätverk (VGRnet) när du befinner dig utanför VGRnet.
E-postadress http://intra.vgregion.se/vpn
Konferens och utbildning VGIntra Ja
Regionservice erbjuder konferenser, konferenslokaler, uppdragsutbildningar, konferensadministration, videokonferenser, telefonkonferenser samt utbildningar ur kurskatalog.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/konferens-utbildning
Kollektivtrafiksekretariatet (kollektivtrafikmyndigheten) VGRegion Ja
Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland och ansvarig för kollektivtrafikens utveckling.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kollektivtrafik/Kollektivtrafiksekretariatet/
Raindance VGIntra Ja
Här kan du logga in i Raindance/fakturaportalen.
E-postadress https://paleko.vgregion.se/FPstart.htm
Kollektivtrafiken i Västra Götaland VGRegion Ja
Varje dag görs över 900 000 resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Resorna görs med bussar, spårvagnar, tåg och båtar.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kollektivtrafik/
Kollektivtrafiken i Västra Götaland VGIntra Ja
Varje dag görs över 900 000 resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Resorna görs med bussar, spårvagnar, tåg och båtar.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kollektivtrafik/
e-dos VGIntra Ja
Här kan du logga in i e-dos.
E-postadress https://edos.apoteket.se/edosWebApp/