Sponsra en sida

Du kan sponsra en sida så att den alltid hamnar överst i sökresultatet när någon söker med vissa ord eller fraser som du angett. Exempelvis kan du rekommendera en sida om friskvård genom att ange sökordet friskvård och en titel, länk samt beskrivning av webbsidan. Efter att du sparat din sponsrade länk kommer en sökredaktör att granska den innan den kan aktiveras.

Skapa sponsrad länk

Titel Scope Aktiv? Beskrivning Epost Länk
1 2 3 4 5 >
Mina vårdkontakter VGIntra Nej
Här hittar du information om Mina vårdkontakter.
E-postadress http://intra.vgregion.se/minavardkontakter
verksamhetsanalys VGIntraKoncernkontoret Nej
Här hittar du aktuell statistik och analys om hälso-och sjukvård. Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, som till exempel medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens syn på sjukvården, samt kostnader och resurser.
E-postadress http://analys.vgregion.se/verksamhetsanalys
Telefoniinstruktioner VGIntra Nej
Här hittar du telefoniinstruktioner för bland annat hänvisning och röstbrevlåda.
E-postadress http://intra.vgregion.se/instruktioner
Regionarkitektur & VIT-bok VGIntra Nej
Regionarkitektur är det ramverk som används för att hantera hur information och teknik stöttar verksamhetens processer. VIT-boken innehåller de regler, riktlinjer och rekommendationer som gäller för att IT-system ska passa in i Västra Götalandsregionens IT-miljö.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/IT/Organisation--Styrmodell/Regionarkitektur-och-VIT-bok/
Regionens hus VGRegion Nej
Regionens hus innehåller en stor del av Västra Götalandsregionens centrala administration. Regionens hus finns på flera orter i Västra Götaland.
E-postadress http://www.vgregion.se/regionenshus
Analysenheten, Hälso- och sjukvårdsavdelningen VGIntraRegionkansliet Nej
Enheten har ansvar för löpande hälso- och sjukvårdsstatistik, beskrivning och analys av epidemiologisk data, regionövergripande uppföljning av medicinsk kvalitet och patientsäkerhet samt utveckling av regiongemensamma ersättningssystem.
E-postadress http://www.vgregion.se/analysenhet
Analysenheten, Hälso- och sjukvårdsavdelningen VGRegion Nej
Enheten har ansvar för löpande hälso- och sjukvårdsstatistik, beskrivning och analys av epidemiologisk data, regionövergripande uppföljning av medicinsk kvalitet och patientsäkerhet samt utveckling av regiongemensamma ersättningssystem.
E-postadress http://www.vgregion.se/analysenhet
Kortversion av Västra Götalandsregionens budget VGRegion Nej
Västra Götalandsregioens budget, kortversion
E-postadress http://www.vgregion.se/kortbudget
Rehabiliteringsklinik VGRegionsas Nej
Information om den rehabilitering som bedrivs på SÄS.
E-postadress http://sas.vgregion.se/sv/Sodra-Alvsborgs-Sjukhus/SAS/Kliniker-och-enheter/Rehabilitering-och-ortopedteknik/
Studie i procent VGRegionftvd Nej
Går det att hitta scope med eller utan procent tecken?
E-postadress https://folktandvarden.vgregion.se/
Hejsan VGIntraPrimGbg Nej
Detta är väldigt bra verktyg
E-postadress https://www.google.se/
Sortiment för inkontinens- och tarmsköljningsprodukter VGRegion Nej
Här finns länkar till sortimentet för förbrukningsartiklar för diabetes, inkontinens, blås- och tarmfunktionsstörning, stomi och särskild näring för barn och vuxna
E-postadress http://www.vgregion.se/clp
Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen VGRegionRNSkund Nej
Hjälpmedelscentralen tillhör Regionservice inom Västra Götalandsregionen och riktar in sig på områdena rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation. Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, Uddevalla.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel
Medier och omvärld VGIntra Nej
Om presstjänsten, pressmeddelanden, mediekontakter och omvärldsbevakning.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Kommunikation/Medier-och-omvarld/
Regionservice Kundwebb VGIntra Nej
Regionservice är Västra Götalandsregionens (VGR:s) interna serviceleverantör inom materialförsörjning, transporter, tvätteri, administration, tryckeri, hjälpmedel, telefoni, städ, vaktmästeri och måltider. Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker, VGR:s övriga verksamheter och bolag samt ett antal kommuner.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se
PC-utbytet VGIntra Nej
Alla PC datorer på Västra Götalandsregionen leasas från en hårdvaruleverantör och byts ut enligt ett rullande schema. Här kan du läsa om hur detta går till och vad du bör tänka på
E-postadress http://intra.vgregion.se/PC-utbyte
Grafisk profil VGIntra Nej
Västra Götalandregionen är en stor organisation med många skilda verksamheter. Hur gör vi den gemensamma bilden av oss tydlig? En viktig del av svaret hittar du på de här sidorna: En grafisk profil för Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/grafisk-profil
Västra Götalandsregionen i Almedalen 2012 VGRegion Nej
Västra Götalandsregionen medverkar tillsammans med fyra andra Västsvenska aktörer i den Västsvenska arenan under Almedalsveckan. På den här sidan kan du hitta information om Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalsveckan 2012.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/almedalen/
God vård VGRegion Nej
God Vård är ett nationellt begrepp som består av sex områden: Säker vård, Patientfokuserad vård, Kunskapsbaserad vård, Jämlik vård, Vård i rimlig tid och Effektiv vård. Här kan du läsa mer om regionens handlingprogram för god vård.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Centrum-for-Verksamhetsutveckling/God-vard1/
Hälso- och sjukvårdsavdelningen VGRegion Nej
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, vid regionkansliet, har i uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdsutskottet samt regionstyrelsen i regiongemensamma strategiska hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsfrågor.
E-postadress http://www.vgregion.se/hsa
Gullbergsvass Konferens VGIntra Nej
Gullbergsvass konferens erbjuder bra förutsättningar för effektiva interna möten och konferenser. Med vårt attraktiva och centrala läge erbjuder vi fräscha lokaler på Gullbergs strandgata 8 intill kajen vid Göteborgs hamninlopp. Lokalerna är utformade efter Västra Götalandsregionens behov med full konferensutrustning, ljusa färger och gott om fönster.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/gullbergsvass
Informationssäkerhet VGIntrasu Nej
Information är en av sjukhusets viktigaste tillgångar. Som medarbetare på sjukhuset spelar du en viktig roll i informationssäkerhetsarbetet. Ditt agerande och säkerhetsmedvetenhet är grunden i detta arbete. Här hittar du som medarbetare information och rutiner kring detta.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Sakerhet/Informationssakerhet1/
Tage - intern bytessajt för möbler VGIntravgregion Nej
I Tage, Västra Götalandsregionens interna bytessajt kan verksamheter erbjuda möbler och utrustning som blir över, och som kan komma till användning hos andra enheter. Det går också att lägga ut efterlysningar.
E-postadress http://intra.vgregion.se/tage
Nyheter VGRegion Nej
Nyheter i Västra Götalandsregionen
E-postadress http://www.vgregion.se/nyheter/
Kom & Gå VGIntra Nej
Här kan du logga in i Kom & Gå.
E-postadress https://komoga.vgregion.se/VGR_PP01/Komoga/