Sponsra en sida

Du kan sponsra en sida så att den alltid hamnar överst i sökresultatet när någon söker med vissa ord eller fraser som du angett. Exempelvis kan du rekommendera en sida om friskvård genom att ange sökordet friskvård och en titel, länk samt beskrivning av webbsidan. Efter att du sparat din sponsrade länk kommer en sökredaktör att granska den innan den kan aktiveras.

Skapa sponsrad länk

Titel Scope Aktiv? Beskrivning Epost Länk
1 2 3 4 5 >
Göteborgs botaniska trädgård VGRegion Ja
Botaniska trädgårdens webbplats
E-postadress http://www.botaniska.se/sv/kulturplattformen/Goteborgs-Botaniska-Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/
Alla hörcentraler i Västra Götaland VGRegion Ja
Välkommen till Habilitering & Hälsa. Här hittar du alla hörcentraler inom Västra Götalandsregionen. Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp med din hörapparat, har frågor kring din hörsel eller vill boka tid.
E-postadress http://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/mottagningar/horselverksamheten/
Upphandling och inköp, Regionservice VGIntra Ja
Regionservice upphandlar varor och tjänster till Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://www.vgregion.se/inkop
Upphandling och inköp, Regionservice VGRegionRNSkund Ja
Regionservice upphandlar varor och tjänster till Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://www.vgregion.se/inkop
Inköp och upphandling VGRegion Ja
Här hittar du information om Västra Götalandsregionens inköps- och upphandlingsorganisation.
E-postadress http://www.vgregion.se/inkop
Kvinnosjukvård VGIntrasu Ja
Kvinnosjukvården inom Sahlgrenska Universitetssjuhuset inkluderar obstetrik, gynekologi och reproduktionsmedicin.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade-1/Verksamheter/Kvinnosjukvard/
Sjukhusbiblioteket SkaS VGIntraSkaS Ja
Sjukhusbiblioteket SkaS finns i Skövde, Lidköping och Falköping. Sjukhusbiblioteket är i första hand ett stöd för sjukhusets personal när det gäller beslutsfattande i vårdprocesserna, utbildning och forskning. Vi hjälper även klinikerna med bokinköp och tidskriftsprenumerationer Biblioteket ska erbjuda patienter information om hälsa, sjukdom och behandling. Informationen ska vara ett komplement till den som sjukvårdspersonal ger. Vi vill också vara en social samlingspunkt för patienter och personal och med hjälp av böcker, tidskrifter, dagstidningar, ljudböcker och filmer ge rekreation och avkoppling.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/Omraden-Nya-Fokus/Stab-SkaS/Sjukhusbiblioteken/
Sjukhusbiblioteket SkaS VGRegionskas Ja
Sjukhusbiblioteket SkaS finns i Skövde, Lidköping och Falköping. Biblioteket erbjuder patienter information om hälsa, sjukdom och behandling. Informationen ska vara ett komplement till den som sjukvårdspersonal ger. Vi vill också vara en social samlingspunkt för patienter och personal och med hjälp av böcker, tidskrifter, dagstidningar, ljudböcker och filmer ge rekreation och avkoppling.
E-postadress http://www.vgregion.se/biblioteketskas
Styrdokument SkaS VGIntraSkaS Ja
Här kan du hitta styrande dokument publicerade för Skaraborgs Sjukhus
E-postadress http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/Stodfunktioner/Ledning/Sjukhusgemensamma-styrdokument-/
HTA-centrum VGIntrasu Ja
Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. HTA-centrum är en regional stödorganisation för att möjliggöra verksamhetsbaserad HTA.
E-postadress https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/HTA-centrum/
Enhet för rehabilitering och ortopedteknik VGIntrasas Ja
En samling länkar till enheter på SÄS där sjukgymnaster, kuratorer, arbetsterapeuter, dietister, logopeder och psykologer arbetar.
E-postadress http://intrasas.vgregion.se/sv/SIW/Organisation/Rehabiliteringsklinik/
Rehabiliteringsklinik VGRegionsas Nej
Information om den rehabilitering som bedrivs på SÄS.
E-postadress http://sas.vgregion.se/sv/Sodra-Alvsborgs-Sjukhus/SAS/Kliniker-och-enheter/Rehabilitering-och-ortopedteknik/
Projektverktyget Canea VGIntra Ja
Här finns information om Västra Götalandsregionens projektverktyg- Canea och projektmodellen Projektilen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/projekt/Canea/
MedControl PRO VGIntra Ja
Här loggar du in i MedControl PRO.
E-postadress http://medcontrol.vgregion.se/medcontrol/
Regionens hus VGIntra Ja
Här hittar du information om Regionens hus. Regionens hus finns på sex orter i Västra Götaland: Borås, Göteborg, Mariestad, Skövde, Uddevalla och Vänersborg.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/organisationen/Har-finns-vi/
Cognos VGIntra Ja
Här kan du logga in i Cognos.
E-postadress http://segotn2807.vgregion.se/cognos8/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=xts.run&m=portal/main.xts&startwel=yes
Diarium VGIntra Ja
I diariet kan man söka efter brev och offerter mm som skickats till Västra Götalandsregionen. Man kan också söka bland dokument och handlingar som verksamheterna själva skapat till exempel brevsvar, offertsvar, rapporter, protokoll mm.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/diarium
Organisationen VGIntra Ja
Här hittar du information om Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/organisationen/
Personal VGIntra Ja
Regiongemensam webbplats för område Personal.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Personal/
E-post VGIntra Ja
Här kan du logga in till e-posten Outlook Web App (OWA).
E-postadress https://webmail.vgregion.se
Regionkalender VGIntra Ja
Regionkalendern är gjord för exponering av evenemang på Västra Götalandsregionens webbplatser både i stort och smått.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/tjanster-och-verktyg/Regionkalendern/
Telefonkatalog och växlar VGIntra Ja
Här kan du söka i samtliga fyra telefonkataloger som finns i regionen samt hitta kontaktuppgifter till de växlar som finns.
E-postadress http://regionservice.vgregion.se/telefonkataloger
Dam VGIntra Ja
Här kan du logga in i Dam.
E-postadress http://palvxl01.vgregion.se/dam.html
Sambo VGIntra Ja
Här loggar du in i bokningssystemet Sambo.
E-postadress http://sambo.vgregion.se/
Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum VGIntra Ja
Här hittar du information om Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Krisberedskap-och-sakerhet/PKMC/