Sponsra en sida

Du kan sponsra en sida så att den alltid hamnar överst i sökresultatet när någon söker med vissa ord eller fraser som du angett. Exempelvis kan du rekommendera en sida om friskvård genom att ange sökordet friskvård och en titel, länk samt beskrivning av webbsidan. Efter att du sparat din sponsrade länk kommer en sökredaktör att granska den innan den kan aktiveras.

Skapa sponsrad länk

Titel Scope Aktiv? Beskrivning Epost Länk
1 2 3 4 5 >
Översättning VGIntra Ja
Information om översättning och upphandlade översättningstjänster.
E-postadress http://intra.vgregion.se/oversattning
Övergripande styrdokument VGRegion Ja
Övergripande styrdokument för Västra Götalandsregionen - riktlinjer, policies, visionen, med mera.
E-postadress http://www.vgregion.se/styrdokument
Östra sjukhuset VGRegion Ja
På Östra sjukhuset webbplats finner du alla mottagningar och avdelningar. Sjukhuset är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
E-postadress https://www.sahlgrenska.se/sjukhus/ostra-sjukhuset/
Öppet marknadstillträde i kollektivtrafiken VGRegion Ja
Sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft i januari 2012 kan kommersiella aktörer bedriva kollektivtrafik i Västra Götaland.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kollektivtrafik/Kollektivtrafik-pa-kommersiell-grund/
Ändra tid för hälsoundersökning VGRegion Ja
Har du blivit kallad till hälsoundersökning sk screening, kan du avboka eller boka om din tid här. Det gäller för undersökning av stora kroppspulsådern, mammografi eller gynekologiskt cellprov.
E-postadress http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Stall-fragor-eller-om-avboka-din-tid-via-telefon/
Västtrafik VGRegion Ja
Västtrafik är det företag som planerar och upphandlar den skattesubventionerade kollektivtrafiken i Västra Götaland, på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kollektivtrafik/Vasttrafik/
Västra Götalandsregionens organisation VGRegion Ja
Beskrivning av Västra Götalandsregionens organisation
E-postadress http://www.vgregion.se/organisation
Västra Götalandsregionens budget VGRegion Ja
Västra Götalandsregionens budget
E-postadress http://www.vgregion.se/budget
Västra Götalandsregionen i Almedalen 2012 VGRegion Nej
Västra Götalandsregionen medverkar tillsammans med fyra andra Västsvenska aktörer i den Västsvenska arenan under Almedalsveckan. På den här sidan kan du hitta information om Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalsveckan 2012.
E-postadress http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/almedalen/
Västfolket VGIntra Ja
Västfolket innehåller information om personer folkbokförda i Västra Götaland och Halland. Västfolket är gemensamt för hela regionen och har ersatt tidigare befolkningsregister.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Vastfolket/
Västfastigheter VGIntra Ja
Du kommer till Västfastigheters webbplats.
E-postadress http://vastfast.vgregion.se/sv/Vastfastigheter2/Vastfastigheter/
Västfastigheter VGRegionvastfastigheter Ja
Västfastigheters webbplats.
E-postadress http://vastfast.vgregion.se/vastfastigheter
Väntetider i vården VGRegion Ja
Sidan ger tips på vart du kan vända dig för att få information om väntetider till mottagningar, behandlingar och undersökningar på sjukhus i Västra Götalandsregionen. Sidan har också en länk till Väntetider i vården. I första hand ska du vända dig till din läkare eller mottagning och i andra hand till de verksamheter som listas på sidan.
E-postadress http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Vantetider-i-varden-i-Vastra-Gotaland/
Vårdhygien VGIntraalingsaslasarett Ja
Här hittar du information om Vårdhygien för Alingsås lasarett.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Alingsas-lasarett/Sakerhet/Patientsakerhet/Vardhygien/
Vårdhygien VGIntrasu Ja
Information om vårdhygien till personal främst inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus och Angereds Närsjukhus.
E-postadress http://www.sahlgrenska.se/su/vardhygien
Vårdhandboken VGIntraalingsaslasarett Ja
Vårdhandboken är en publik webbplats som samlar kvalitetssäkrade nationella metodanvisningar och arbetsmetoder för dig som arbetar med vård och omsorg.
E-postadress http://www.vardhandboken.se
Vårdgaranti VGIntra Ja
Här hittar du information om vårdgarantin.
E-postadress http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Halso---sjukvard/Vardgaranti/
Vård och hälsa VGIntrasas Ja
På de här sidorna finns praktisk information som du som medarbetare i vården har nytta av i vardagen.
E-postadress http://intrasas.vgregion.se/sv/SIW/Vard-och-halsa/
VPN - Fjärranslutning VGRegionRNSkund Ja
Fjärranslutning möjliggör att du kan få tillgång till Västra Götalandsregionens datanätverk (VGRnet) när du befinner dig utanför VGRnet. Vi erbjuder även VPN till externa/leverantörer och ansökan ska i dessa fall godkännas av respektive systemägare/uppdragsgivare inom Västra Götalandsregionen.
E-postadress http://intra.vgregion.se/vpn
VPN - Fjärranslutning VGIntra Ja
Här hittar du information om VPN, vilket möjliggör att du kan få tillgång till Västra Götalandsregionens datanätverk (VGRnet) när du befinner dig utanför VGRnet.
E-postadress http://intra.vgregion.se/vpn
Visuell profil VGIntra Ja
Information om visuell profil för VGR med länkar till logotyper, dekorer, bilder, typsnitt och mallar.
E-postadress http://www.vgregion.se/visuellprofil
Visuell eller grafisk profil VGRegion Ja
Om hur Västra Götalandsregionens visuella profil ska hanteras. Den visuella profilen finns som manual att ladda ner och läsa. I den hittar du allt om såväl logotyp, dekorer, färger, typografi, bilder och tillämpningar.
E-postadress http://www.vgregion.se/visuellprofil
Vision Västra Götaland VGRegion Ja
Här hittar du visionen för Västra Götalandsregionen. Visionen uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå – Det goda livet. På sidan finns även andra regionövergripande styrdokument.
E-postadress http://www.vgregion.se/om-vgr/styrande-dokument/
Vision telefonkatalogen VGIntrasas Ja
Här söker du efter telefonnummer till medarbetare på SÄS. Du kan även koppla din telefon via verktyget.
E-postadress http://vgcl0077e/login.whtml
VGR Mediebank VGIntra Ja
VGR:s gemensamma bibliotek för foton, mallar, logotyper, filmer, illustrationer och annat informationsmaterial.
E-postadress http://intra.vgregion.se/vgrmediebank