Sponsra en sida

Du kan sponsra en sida så att den alltid hamnar överst i sökresultatet när någon söker med vissa ord eller fraser som du angett. Exempelvis kan du rekommendera en sida om friskvård genom att ange sökordet friskvård och en titel, länk samt beskrivning av webbsidan. Efter att du sparat din sponsrade länk kommer en sökredaktör att granska den innan den kan aktiveras.

Skapa sponsrad länk

Titel Scope Aktiv? Beskrivning Epost Länk
1 2 3 4 5 >
CytoBase - Ordinationsstöd Cytostatika SU VGIntrasu Nej
Syftet med projekt Ordinationsstöd Cytostatika är att upphandla och införa ett IT-stöd för ordination och administrering av cytostatika. Framtida användare är läkare och sjuksköterskor på de vårdenheter i regionen som ordinerar cytostatika till patienter (SU, SkaS, NU, SÄS, Kungälv och Alingsås)
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/IT1/IT-system/Projekt/
CytoBase - Ordinationsstöd Cytostatika SU VGIntrasu Nej
Syftet med projekt Ordinationsstöd Cytostatika är att upphandla och införa ett IT-stöd för ordination och administrering av cytostatika. Framtida användare är läkare och sjuksköterskor på de vårdenheter i regionen som ordinerar cytostatika till patienter (SU, SkaS, NU, SÄS, Kungälv och Alingsås)
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/IT1/IT-system/Projekt/
Regionens hus VGRegion Nej
Regionens hus innehåller en stor del av Västra Götalandsregionens centrala administration. Regionens hus finns på flera orter i Västra Götaland.
E-postadress http://www.vgregion.se/regionenshus
Verksamhetsanalys VGRegion Ja
Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, som till exempel medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens syn på sjukvården, samt kostnader och resurser. Koncernavdelning data och analys står bakom rapporterna.
E-postadress http://analys.vgregion.se/2017
verksamhetsanalys VGIntraKoncernkontoret Nej
Här hittar du aktuell statistik och analys om hälso-och sjukvård. Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, som till exempel medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens syn på sjukvården, samt kostnader och resurser.
E-postadress http://analys.vgregion.se/verksamhetsanalys
Behörighetskort och TjänsteID+ VGIntrasu Ja
Här hittar du all information om ditt behörighetskort och TjänsteID+.
E-postadress http://befoto.vgregion.se/default.asp
Internpost VGIntra Ja
Här kan du söka i internpostens databas och se vart postturerna går.
E-postadress http://cf.vgregion.se/cfm/internpost/
Fleas VGIntra Ja
Här hittar du inloggning och information om Fleas.
E-postadress http://fleas.vgregion.se/FleasWeb/SignInPage.aspx?ReturnUrl=%2fFleasWeb%2fdefault.aspx
Skaraborgs sjukhus VGIntra Ja
Skaraborgs sjukhus webbplats
E-postadress http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/
KM test nr 1 VGIntra Ja
Test key match nr 1 om ögonprotes. Evelyns test
E-postadress http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/Omraden-Nya-Fokus/Omrade-K/K5/Kakkirurgi/Kak---ansiktsrehab/Ogonprotes-Kak--och-ansiktsrehab-KSS/
Styrdokument SkaS VGIntraSkaS Ja
Här kan du hitta styrande dokument publicerade för Skaraborgs Sjukhus
E-postadress http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/Stodfunktioner/Ledning/Sjukhusgemensamma-styrdokument-/
Diabetesprocessen VGIntraSkaS Ja
Information om diabetesprocessen vid Skaraborgs Sjukhus
E-postadress http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/Stodfunktioner/Processer/Diabetesprocessen/
Google VGIntra Ja
Besök Google.se för att söka på den publika webben.
E-postadress http://google.se
Hitta personer här VGIntra Ja
Vet du att du kan hitta personer från KIV genom att söka direkt här? Prova får du se!
E-postadress http://hitta.vgregion.se/person/?q=
Habilitering & Hälsa VGIntra Ja
Här hittar du Habilitering & Hälsa's intranät.
E-postadress http://hoh.vgregion.se/sv/habilitering-och-halsa/
Hygienkörkort VGIntra Ja
Här kan du testa dina kunskaper i grundläggande hygien och skaffa dig ett Hygienkörkort.
E-postadress http://hygienkk.vgregion.se/
Hygienkörkortet VGIntrasu Ja
Här kan du testa dina kunskaper i grundläggande hygien och skaffa dig ett Hygienkörkort på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
E-postadress http://hygienkk.vgregion.se/
Sahlgrenska Universitetssjukhuset VGIntra Ja
Sahlgrenska Universitetssjukhusets interna webbplats.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/su/
Medicinska biblioteken VGIntrasu Ja
På bibliotekets webbplats hittar du bl.a. tidskrifter och databaser. Sök i E-biblioteket.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/su/bibliotek
Gemensam Meliordatabas SU VGIntrasu Ja
Här hittar du all information om övergången till gemensam Meliordatabas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/su/gem
Hjärt-lungräddning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset VGIntrasu Ja
Detta är samlingssidan för de fyra HLR-enheter som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhusets olika sjukhusområden. Här finns sjukhusgemensam information om HLR. Du hittar information om att gå utbildning, för HLR-instruktörer och för själva verksamheten. Länkar till de olika hjärtstoppsregistren hittar du också.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/su/hlr
Introduktion VGIntrasu Ja
På denna sida hittar du viktig information om introduktion av nyanställda medarbetare.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/su/hr/introduktion
Personcentrerat arbetssätt, SU VGIntrasu Ja
Här hittar du information om personcentrerad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/su/pca
Regionalt Bild- och interventionscentrum VGIntra Ja
För att möta behoven hos dagens och morgondagens patienter bygger Västra Götalandsregionen ett Bild- och InterventionsCentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Satsningen, som är en av regionens största någonsin, ska bidra till kompetens- och kunskapsutveckling inom diagnostik och behandling och fylla en väsentlig plats i regionens långsiktiga utveckling inom biomedicin och hälsa. I arbetet kring Bild- och InterventionsCentrum deltar förutom Västra Götalandsregionen, inklusive Sahlgrenska Universitetssjukhuset, även Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola samt företrädare för näringslivet i regionen.
E-postadress http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Aktuellt/Bygg-och-drift/Sahlgrenska-sjukhuset/Bild-och-interventionscentrum/Om-verksamheten/
Skanning och digitalisering av journaler i E-arkiv VGIntrasu Ja
En sida om digitalisering av journalhandlingar för åtkomst och arkivering.
E-postadress (E-postadress) http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Dokumenthantering/Digitalisering/E-arkiv/