Ungefär 240 resultat inom webb Spara sökning

Sökresultatet

 1. Kurator

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Kurator Kuratorn arbetar för att stödja och stärka patienter och närstående under och efter ... relationer påverkas, hur man går vidare i livet efter avslutad behandling. Kuratorn kan även ge praktisk ... och skall därför söka kuratorskontakt där Inbjudan till Samtalsgrupp för dig med cancer  Kuratorer

 2. Kuratorsmottagning reumatologi Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Legitimerad Hälso- och Sjukvårdskurator Telefonnummer Kontor: 031 - 342 95 84 Elli Westerström Jobring Kurator ... patientutbildningar Våra kuratorer kan ge dig stöd och hjälp i frågor som har samband med reumatisk sjukdom. Söka vård ... hos oss Hur kan våra kuratorer hjälpa dig? Du som har en reumatisk sjukdom kan vända dig till oss för

 3. Kuratorsmottagning Mölndal

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående. Övriga besök hos oss debiteras enligt

 4. Kuratorsmottagning barn

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  exempel Försäkringskassan och Socialtjänsten För att komma i kontakt med en kurator fråga personalen där ... det till Checklista inför ditt besök Samtal hos kurator inom barnsjukvården är kostnadsfria för ... Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa kuratorsexpeditionen eller den kurator du ska träffa. Om du

 5. Kuratorer

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  drabbad av sjukdom kan livet förändras både för den som är sjuk och för de närstående. Kurator erbjuder ... sin egen livssituation. Söka vård hos oss Man kan vända sig till kurator på Infektionskliniken, Östra ... sjukhuset när man är patient på kliniken eller närstående till patient på kliniken. Kontakt med kurator kan

 6. Kuratorer Bröstcentrum

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  kurator kan stötta och informera om hur man kan prata med barn om allvarlig sjukdom. Kuratorn kan även ge ... praktisk information om samhällets stöd och resurser, juridiska och ekonomiska frågor. Samma kurator hela ... patient kan ha kontakt med samma kurator oavsett vilken behandling du för tillfället genomgår. Som patient

 7. Kuratorer kirurgi Östra

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  ), avdelning 350 eller kirurgimottagningen Östra sjukhuset kan vända dig till Sanna Sundin, kurator, telefon ... högkostnadskort.  Anmäl dig i kassan. Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och

 8. Kuratorer Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  . Checklista inför ditt besök Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.  Samtal hos kurator är ... kontakt med oss via personalen på den avdelning eller mottagning du vårdas på. Kuratorn står för den ... kronor om inget annat anges. Vi som arbetar här Vi som arbetar här kuratorer med socionomutbildning

 9. Neuro psykologer och kuratorer

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Postadress Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neuro psykologer och kuratorer 413 45 Göteborg Visa fler ... och kuratorer inom Neurosjukvården är verksamma på vårdavdelningar och inom olika öppenvårdsenheter ... . Söka vård hos oss Kuratorn har ett helhetsperspektiv på patientens och närståendes behov utifrån

 10. Om oss kuratorer - våra tjänster

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  fondansökningar. Kontakt med kurator kan antingen ske genom läkarremiss, telefonkontakt från sjukvårdspersonal ... Inom kuratorsverksamheten på Skaraborgs sjukhus har vi flera kuratorer anställda som har sina

 11. Kuratorsmottagning lungmedicin allergologi och palliativ medicin

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes ... andra tecken på luftvägsinfektion. Ring då och avboka ditt besök. Kurator kan bistå patient och ... och eventuellt högkostnadskort.  Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och

 12. Kuratorsmottagning kirurgi och njurmedicin Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  förändras både för den som är sjuk/skadad och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som bidrar till att ... någon av de enheter vi jobbar på. Fråga personalen där du behandlas om du vill ha kontakt med kurator ... eller ta en egen kontakt via växeln med kurator för respektive enhet.  Vid ditt besök hos oss Kurator

 13. Rättspsykiatrisk rehabenhet 3

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, psykolog, läkare och sekreterare. Tillsammans med dig kommer vi att ... yrkeskategorier som till exempel skötare, behandlingsassistent, kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast

 14. Rättspsykiatrisk rehabenhet 7

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  av skötare, behandlingsassistent, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, psykolog, läkare och ... vår enhet finns olika yrkeskategorier som till exempel skötare, behandlingsassistent, kurator

 15. Rehabiliteringsmedicinsk mottagning Högsbo

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , kuratorer, logopeder, neuropsykologer, specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i ... arbetar här På vår mottagning arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer

 16. Levertransplantationsteamet

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Fysioterap/sjukgym Johanna Möller Fysioterapeut Maria Bengtsson Dietist Lena Friedrich Leg kurator Hälso- och ... sjukvård Malin Landström Leg kurator Hälso- och sjukvård

 17. Expertteamet

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska Arbetsterapeut Ann-Marie Larsson Dietist Ruut Reivaara Kurator/sektionsledare Anna Lindfors ... Kurator Eva Jerkstrand Logoped Malin Sixt Börjesson Psykolog Rosalie Säregård, genetisk vägledare Psykolog

 18. Kontaktuppgifter hjärt- och lungtransplantationsteamet

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  /sjukgym Johanna Möller Fysioterapeut Maria Bengtsson Dietist Lena Friedrich Kurator leg Hälso o Malin Landström

 19. Avdelning 365

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  .  Gruppen består av sektionsledare, kurator och skötare. Din vistelse hos oss Målgrupp är patienter i ... specialistläkare, sjuksköterskor, skötare och kurator. Synpunkter och klagomål på vården Vårt mål är att ge dig god

 20. Kuratorsmottagning kvinnosjukvård Östra

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  hos oss Fråga personalen där du vårdas om du vill ha kontakt med kurator eller hör av dig direkt till ... högkostnadskort.  Besöket kostar vanligtvis 100 kr. Samtal hos kurator i samband med abort och sexuella övergrepp ... oss.  Vid ditt besök hos oss Kuratorerna erbjuder dig hjälp i psykosociala frågor och ger information

 21. Kuratorsmottagning kvinnosjukvård Sahlgrenska och Mölndals sjukhus

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  spermadonationsbehandling. Söka vård hos oss Fråga personalen där du vårdas om du vill ha kontakt med kurator eller hör av ... eventuellt högkostnadskort.  Besöket kostar vanligtvis 100 kr. Samtal hos kurator i samband med abort och ... dig direkt till oss.  Vid ditt besök hos oss Kuratorerna erbjuder dig hjälp i psykosociala frågor och

 22. Kuratorsmottagning hud- och könssjukvård Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  högkostnadskort.  Anmäl dig i kassan på Gröna stråket 16, entréplan, incheckning 10. Samtal hos kurator är ... kronor om inget annat anges.  Kuratorerna erbjuder akut stödjande och rådgivande samtal i samband med ... här Vi är kuratorer specialiserade inom psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård samt sexuell

 23. Avdelning 313

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  .  Vid behov finns kurator som du kan ha kontakt med före, under och efter vårdtiden. Vi har ett nära ... På avdelning 313 arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sekreterare, kurator

 24. Smärtcentrum

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  psykolog eller kontakt med kurator. Våra smärthanteringskurser i gruppformat syftar till att öka patienters ... kr, kurator 100 kr och fysioterapeut 80 kr.        Mer information inför ditt besök på Smärtcentrum ... mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel smärtsköterska, fysioterapeut, psykolog, kurator och

 25. Koagulationscentrum Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska, sjukgymnast, sekreterare, ortoped, kurator, infektionsspecialist, tandläkare, gynekolog, genetisk ... , sjuksköterska, sjukgymnast, sekreterare, kurator och har nära samarbete med ortoped, infektionsspecialist

 26. Lungtransplantation

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  lungtransplantation. Du träffar även kurator och fysioterapeut. Efter genomförd utredning presenteras ditt fall på en ... fysiologi representerade tillsammans med patientkoordinatorer, kurator och annan personal. Vid konferensen

 27. Parkinsonmottagning Högsbo

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  annat arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska, fysioterapeut, neuropsykolog och rehbiliteringsläkare ... , vårdadministratör samt kurator vid behov. Synpunkter och klagomål på vården Vårt mål är att ge dig god vård och ett

 28. Urologiavdelning 30

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , vid akuta besvär. Vi har en kurator som är knuten till verksamheten. Checklista inför din vistelse Ta ... , kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi arbetar tvärprofissionellt för att ge dig bästa möjliga vård

 29. Uppföljningsmottagning unga vuxna Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  oss Du kommer att träffa ett team bestående av läkare, sjuksköterska och kurator. Vid det första ... -Damerau, kurator Kajsa Nordholm, medicinsk sekreterare Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor

 30. Expertteamet

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Genetiker Annie Pedersén Kardiolog Lars Klintberg Kurator Matilda Mauritz, Moa Särnblad Lungläkare Daniel

 31. Sprututbytesmottagning

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  sjukdomar Samtal med kurator Besök hos barnmorska Läkarundersökning Motivation till drogfrihet och kontakt ... som arbetar här På mottagningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor, barnmorskor, kuratorer och

 32. Klinisk Genetik Mottagning

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska, kurator och/eller psykolog beroende på din fråga. Ett besök hos oss kan handla om att vi försöker ... Vi som arbetar  på mottagningen är läkare, sjuksköterska, genetisk vägledare, psykolog, kurator

 33. KOL-mottagning Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  kurator. Teambesöken är till för att ge oss en så samlad bild som möjligt av dig och din diagnos. Med ... muskelmassa. Kurator På besöket hos kuratorn är den psykosociala hälsan är i fokus. ”Hur mår du med dig själv ... På vår mottagning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, dietist, kurator, biomedicinsk

 34. Öron- näs- och halsavdelning 18

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska, läkare, dietist och kurator.  Synpunkter och klagomål på vården Vårt mål är att ge dig god vård

 35. Vanliga frågor

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  till läkare, fysioterapeut, kurator, dietist eller annan profession.  Kontaktsjuksköterskorna arbetar ... närstående också få samtalsstöd hos kurator? Hur kan jag prata med barnen om att jag har bröstcancer?  Det ... rådgivning krin stödinsatser kan du vända dig till kuratorerna på Bröstcentrum  Kuratorer Bröstcentrum . Det

 36. Substitution dagvård

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  yrkeskategorier såsom sjuksköterska, kurator, skötare, sekreterare, psykolog och läkare. Synpunkter och klagomål

 37. Avdelning 10 och 23

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  delta i någon av våra studier. All medverkan är frivillig. Vi har en kurator på vår avdelning för både ... undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och specialistläkare i neurokirurgi

 38. Cancerrehabilitering

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  vårdbegäran Fysioterapin Fysioterapi under cancerbehandling Kurator: Kan erbjuda stöd för patienter och ... högkostnadsskyddet. Vi som arbetar här Vi som arbetar här är bland annat: Dietister, sjuksköterskor, kuratorer

 39. Avdelning 368 äldrepsykiatri

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska, psykolog och läkare. Synpunkter och klagomål

 40. Avdelning 366

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  vår avdelning finns olika yrkeskategorier som skötare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, kurator

 41. Abortmottagning Östra

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  till hjälp att få prata med en kurator som kan ge råd och stöd. Om du vill prata med en kurator innan

 42. Avdelning 361

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  yrkeskategorier som skötare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, kurator, läkare, specialistläkare

 43. Avdelning 362

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , specialistsjuksköterska, kurator, läkare, specialistläkare, vårdenhetschef och vårdadministratör. Synpunkter och klagomål

 44. Rättspsykiatrisk rehabenhet 2

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , arbetsterapeut, kurator, psykolog, läkare och sekreterare. Tillsammans med dig kommer vi att planera, genomföra ... olika yrkeskategorier som till exempel skötare, behandlingsassistent, kurator, psykolog, arbetsterapeut

 45. Medfödda metabola sjukdomar hos barn

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , barnsjuksköterskor, dietister, kurator och psykolog i vårt team. Vi samarbetar med de övriga centra i Sverige för ... , dietist Johanna Ekengren, dietist Ellen Karlge-Nilsson, dietist Jenny Velund, Kurator Josefin Mlakar

 46. Barncancercentrum avdelning 1

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjukgymnast, lekterapeut, syskonstödjare, medicinsk sekreterare, lärare, dietist, kurator, barnpsykolog, präst

 47. Avdelning 139 Transplantation

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , läkare, medicinsk sekreterare, fysioterapeut, dietist, patientkoordinator och kurator .  Synpunkter och

 48. Avdelning 54 onkologi Sahlgrenska sjukhuset

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , allmänsjuksköterska, specialistsjuksköterska, underläkare, specialistläkare i onkologi, kurator, psykolog

 49. Avdelning 69 onkologi Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , specialistsjuksköterska i onkologi, läkare, kurator, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist. Synpunkter och

 50. Avdelning 90 och 91

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist och specialistläkare. Ansvariga för avdelningen

 51. För dig som är patient på Bröstcentrum

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  ) Rehabilitering Pamela Delefors (rehabkoordinator): 031-342 86 96 Linda Olsson (kurator): 031-3429634 Sofia ... Hedberg (kurator): 031-342 16 88 Åsa Johansson (kurator):  031-342 94 14 Fysioterapi Egenremiss via 1177

 52. Inför ditt besök

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  privata kläder. Minimera Kurator Våra kuratorer kan hjälpa dig eller närstående i akuta kris- och ... sjukhuset om du vill ha kontakt med kurator, eller vänd dig direkt till någon av verksamhetens kuratorer via ... sorgesituationer. Kuratorerna kan också ge dig råd, stöd och vägledning i personliga frågor och information i

 53. Substitutionsmottagning Järntorget

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  yrkeskategorier såsom sjuksköterska, kurator, skötare, sekreterare, psykolog och läkare. Synpunkter och klagomål

 54. Substitutionsmottagning 2 Högsbo

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  yrkeskategorier såsom sjuksköterska, kurator, skötare, sekreterare, psykolog och läkare. Synpunkter och klagomål

 55. Avdelning 67

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  fysioterapeut, kurator och dietist. Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar

 56. Barncancercentrum avdelning 2

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjukgymnast, lekterapeut, syskonstödjare, medicinsk sekreterare, lärare, dietist, kurator, barnpsykolog, präst

 57. Central intensivvårdsavdelning

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  som till exempel undersköterska, sjuksköterska, kurator och läkare specialiserade i anestesi

 58. Avdelning 52 onkologi Sahlgrenska sjukhuset

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , allmänsjuksköterska, specialistsjuksköterska i onkologi, läkare, sjukhusfysiker, kurator, psykolog, fysioterapeut

 59. Avdelning 68

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  yrkeskategorier som till exempel undersköterska, barnmorska, sjuksköterska, läkare, kurator, sjukgymnast, dietist

 60. Avdelning 350

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , fysioterapeut, kurator, psykolog och administrativ personal.  Synpunkter och klagomål på vården Vårt mål är att

 61. Levermottagning

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , kardiolog, hepatolog, thoraxkirurg, medicinsk sekreterare, dietist, kurator och fysioterapeut.  Eftersom

 62. Kirurgavdelning 137 Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, dietist, kurator och administrativ personal. Synpunkter och klagomål på

 63. Avdelning 363

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , kurator och läkare. Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland

 64. Avdelning 367

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  besökstid.  Vi som arbetar här På vår avdelning arbetar skötare, läkare, sjuksköterskor, kurator

 65. Transplantationsmottagning Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , kardiolog, hepatolog, thoraxkirurg, medicinsk sekreterare, dietist, kurator och fysioterapeut.  Synpunkter

 66. Avdelning 21 geriatrik Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  vår avdelning finns bland annat undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, sjuksköterska

 67. Avdelning 141

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.  Vi har nära samarbete med bl.a. tandläkare

 68. Avdelning 15 och 28

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska, fysioterapeut, läkare, arbetsterapeut och kurator.  Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 69. Diabetesmottagning Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  specialistläkare i diabetologi. Kurator finns vid behov. Synpunkter och klagomål på vården Vårt mål är att ge dig

 70. Avdelning 82

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  finns olika yrkeskategorier som skötare, sjuksköterska, kurator och läkare. Synpunkter och klagomål på

 71. Dialysmottagning Östra

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, kurator och

 72. Barncancercentrum dagsjukvård

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , konsultsjuksköterska, läkare, sjukgymnast, lekterapeut, syskonstödjare, medicinsk sekreterare, lärare, dietist, kurator

 73. Intensivvårds- och uppvakningsavdelning

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  parfym och blommor med stark doft. Det finns möjlighet att få kontakt med kurator, präst och tolk. Be

 74. Avdelning 13 hjärtavdelning Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , arbetsterapeut och kurator knutna.  Ansvariga för avdelningen Byggarbeten på sjukhusen Det pågår flera

 75. Känslomässigt stöd

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  största tjejjourer (tjejjourenvast.se) Chatta anonymt, gratis psykolog och kurator - Killar.se .   Tips på ... podd Våld i nära relationer - podd från Skaraborgs Sjukhus kuratorer Minimera

 76. Gynekologi Dagkirurgi Östra

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  tid för ett första besök till gynekolog/barnmorska eller kurator.Om patienten är tidigt gravid och kan

 77. Gayhälsan

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  olika yrkeskategorier till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare och kurator.  Synpunkter och

 78. Avdelning 132 kirurgi Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, dietist, fysioterapeut, kurator och

 79. Kirurgiavdelning 136 Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , dietist, fysioiterapeut, kurator och administrativ personal.  Synpunkter och klagomål på vården Vårt mål

 80. Avdelning 357

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , arbetsterapi, dietistrådgivning och vid behov hjälp av kurator.  Vi har ett laboratorium där vi bland annat gör kranskärlsröntgen

 81. Barncancercentrum mottagning

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , syskonstödjare, medicinsk sekreterare, lärare, dietist, kurator, barnpsykolog, präst och diakon.  Synpunkter och

 82. Kirurgimottagning 2 Östra

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

   arbetar sjuksköterskor, dietist, läkare, psykolog, kurator och medicinsk sekreterare. Synpunkter och klagomål på vården Vårt mål är att ge dig god

 83. Avdelning 133

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  teamet finns också arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog och logoped tätt knutna.   Ansvariga

 84. Cystisk Fibrosmottagning Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, kurator och specialistläkare. Ansvariga för avdelningen Byggarbeten på

 85. Hjärntumörteam

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  team med flera olika yrkeskategorier som läkare, kontaktsjuksköterska, kurator och arbetsterapeut

 86. Thoraxintensivavdelning

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  som patient eller närstående vill ha kontakt med kurator, präst eller tolk kan du prata med personalen

 87. Avdelning 231

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska, fysioterapeut, läkare, arbetsterapeut och kurator.  Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 88. ALS-team

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  ingår läkare, sjuksköterska, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, logoped

 89. Avdelning 233

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator.  Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar

 90. Avdelning 232

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska, fysioterapeut, läkare, arbetsterapeut och kurator.  Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 91. Akutmottagning gynekologi Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , läkare och kurator.  Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det

 92. Avdelning 348 B

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , fysioterapeut, kurator, medicinska sekreterare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, läkare och

 93. Avdelning 138 Kärlkirurgi

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  undersköterska, sjuksköterska, läkare, sekreterare, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator.  Synpunkter och

 94. Avdelning 131 Njurmedicin Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , kurator och dietist.  Synpunkter och klagomål på vården Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott

 95. Dialysmottagning peritonealdialys Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  yrkeskategorier som till exempel legitimerad sjuksköterska, läkare, kurator , dietist, fysioterapeut

 96. Hjärtmottagning Östra

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  administratörer. Dietist och kurator finns kopplad till mottagningen.     Eftersom Sahlgrenska

 97. Avdelning Nordhem

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , sjuksköterska, kurator och läkare. Synpunkter och klagomål på vården Vårt mål är att ge dig god vård och ett

 98. Reumatologimottagning Mölndal

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  rehabiliteringsperiod med exempelvis bassängträning och stavgång. Du träffar läkare, kurator, fysioterapeut ... annat undersköterska och sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, medicinska sekreterare

 99. Reumatologimottagning Sahlgrenska

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  rehabiliteringsperiod med exempelvis bassängträning och stavgång. Du träffar läkare, kurator, fysioterapeut ... , sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, medicinska sekreterare, administratörer och läkare

 100. Avdelning 135

  - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  , fysioterapeut, logoped, kurator, dietist och specialistläkare i neurologi, internmedicin och geriatrik. Eftersom